Кукурудзяк Юрій Юрійович

Резюме

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету.

 

Контакти:

Службова адреса: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів – Інтернаціоналістів, 7, кафедра автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, 3 корпус (2 поверх), ауд. 3224

Телефон: (0432) 59-84-38

Е-mail: uk34@ukr.net

 

Профіль Google Scholar                               

 

Репозитарій ВНТУ

 

Освіта:

1. Диплом інженера з відзнакою (кваліфікація – інженер-механік за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство"), Вінницький політехнічний інститут (ВПІ), 1993 р.

2. Диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), 2005 р. Дисертація на тему: "Розробка та реалізація методу автоматизованого діагностування системи запалювання автомобільного двигуна на основі порівняння спектрів сигналів".

3. Атестат доцента кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, 2010 р.

 

Робота:

з 1993 р. –  викладач спец. дисциплін та голова циклової комісії автомеханічних дисциплін Вінницького політехнічного технікуму;

з 2004 по 2006 р. – старший викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету;

з 2006 р – доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету;

 

Наукові інтереси:

1. Інтелектуальні методи підвищення ефективності технічної експлуатації автомобілів.

2. Методи і способи діагностування та обслуговування автомобілів із застосуванням комп’ютерного обладнання та сучасних інформаційних технологій.

3. Вдосконалення технологічних процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

 

Викладацька діяльність:

Лекційні, практичні, лабораторні заняття з дисциплін "Технічна експлуатація автомобілів", "Сучасні методи підвищення ефективності технічної експлуатації автомобілів", "Електричне та електронне обладнання автомобілів", "Діагностика мехатронних систем автомобілів".

Керівництво бакалаврськими роботами студентів за напрямком "Автомобільний транспорт" та дипломними проектами і магістерськими кваліфікаційними роботами за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство".

 

Наукова робота:

Понад 50 наукових праць опублікованих в українських та міжнародних професійних виданнях. З них 1 монографія, 1 патент, 5 авторських свідоцтв.

 

Наукові доповіді:

Понад 40 доповідей на науково-технічних конференціях (м. Харків, м. Севастополь, м. Київ, м. Житомир, м. Луцьк, м. Донецьк, м. Луганськ, м. Вінниця)

 

Навчально-методична робота:

1 навчальний посібник з грифом МОН України; 3 навчальних посібники з грифом ВНТУ;  1 дистанційний курс; 10 методичних вказівок; навчально-методичні комплекси дисциплін "Технічна експлуатація автомобілів (частина 2, частина 3)", "Сучасні методи підвищення ефективності технічної експлуатації автомобілів"; "Електричне та електронне обладнання автомобілів"; "Діагностика мехатронних систем автомобілів".

Готуються до видання 4 навчальних посібники з грифом ВНТУ.

 

Відзнаки:

1. Почесна грамота Виконавчого комітету Вінницької міської ради.

2. Грамота управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації.

3. Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ від 08.06.2012 № 222-к).