Кукурудзяк Юрій Юрійович

Навчально-методична робота

Навчальні дисципліни

"Технічна експлуатація автомобілів (частина 2)".

"Технічна експлуатація автомобілів (частина 3)".

"Електричне та електронне обладнання автомобілів".

"Діагностика мехатронних систем автомобілів".

"Сучасні методи підвищення ефективності технічної експлуатації автомобілів".

 

Навчальні посібники

Видано з грифом МОН України:

1. Кукурудзяк Ю. Ю. Дипломне проектування виробничих підрозділів підприємств автомобільного транспорту. : навчальний посібник / Ю. Ю. Кукурудзяк, О. В. Рудь, Л. В. Кукурудзяк – Вінниця : ПП "Едельвейс і К", 2010. – 336 с. "Рекомендовано МОН України". Гриф надано МОН України (лист № 1/11–517 від 4 лютого 2010 р.)

Видано з грифом ВНТУ

2. Кукурудзяк Ю. Ю. Технічна експлуатація автомобілів. Організація технологічних процесів ТО і ПР : навчальний посібник / Ю. Ю. Кукурудзяк, В. В. Біліченко. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 198 с.

3. Кукурудзяк Ю. Ю. Електричне та електронне обладнання автомобілів : лабораторний практикум / Ю. Ю. Кукурудзяк, В. А. Кашканов, В. Й. Зелінський – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 110 с.

4. Біліченко В. В. Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів : навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. Л., Крещенецький, Ю. Ю. Кукурудзяк, С. В. Цимбал. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 118 с.

5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" (частина 2) для студентів напряму підготовки "Автомобільний транспорт" / Уклад. Ю. Ю. Кукурудзяк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 30 с.

6. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та практичних робіт з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" (частина 2) для студентів напряму підготовки "Автомобільний транспорт" / Уклад. Ю. Ю. Кукурудзяк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 34 с.

7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" (частина 3) для студентів напряму підготовки "Автомобільний транспорт" / Уклад. Ю.Ю. Кукурудзяк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 25 с.

8. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та практичних робіт з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" (частина 3) для студентів напряму підготовки "Автомобільний транспорт" / Уклад. Ю. Ю. Кукурудзяк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 33 с.

9. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни  "Технічна експлуатація автомобілів" для студентів напряму підготовки "Автомобільний транспорт" / Уклад. Ю. Ю. Кукурудзяк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 47 с.

10. Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни "Електричне та електронне обладнання автомобілів" для студентів напряму підготовки "Автомобільний транспорт" / Уклад. Ю. Ю. Кукурудзяк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 30 с.

11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Діагностика мехатронних систем автомобілів" для студентів напряму підготовки "Автомобільний транспорт". / Уклад. Ю. Ю. Кукурудзяк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 26 с.

12. Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни "Діагностика мехатронних систем автомобілів" для студентів бакалаврського напряму "Автомобільний транспорт" / Уклад. Ю. Ю. Кукурудзяк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 29 с.


Готуються до видання:

1. Технічна експлуатація автомобілів. (Технологія ТО і ПР. Практикум).

2. Технічна експлуатація автомобілів. (Організація технологічних процесів та проектування виробничих підрозділів).

3. Електричне та електронне обладнання автомобілів. Навчальний посібник

4. Діагностика мехатронних систем автомобілів. Навчальний посібник

 

Дистанційні курси

1. Кашканов В. А., Кукурудзяк Ю. Ю. Експертиза дорожньо-транспортних пригод. Дистанційний курс. Акт № 247 – Вінниця: ВНТУ, 2010.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН

 

Технічна експлуатація автомобілів (частина 2)

 1. Питання до екзамену "Технічна експлуатація автомобілів (частина 2)".
 2. Питання до колоквіуму №1 "Технічна експлуатація автомобілів (частина 2).

 3. Питання до колоквіуму №2 "Технічна експлуатація автомобілів (частина 2).

 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів (частина 2)" для студентів денної та заочної форм навчання бакалаврського напряму 6.070106 - Автомобільний транспорт.

 5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та практичних робіт з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів (частина 2)" для студентів денної та заочної форм навчання бакалаврського напряму 6.070106 - Автомобільний транспорт.

Технічна експлуатація автомобілів (частина 3)

 1. Робочий план "Технічна експлуатація автомобілів (частина 3)".

 2. Питання до екзамену "Технічна експлуатація автомобілів (частина 3)".

 3. Питання до колоквіуму №1 "Технічна експлуатація автомобілів (частина 3)".

 4. Питання до колоквіуму №2 "Технічна експлуатація автомобілів (частина 3)".

 5. Кукурудзяк Ю. Ю. Дипломне проектування виробничих підрозділів підприємств автомобільного транспорту. : навчальний посібник / Ю. Ю. Кукурудзяк, О. В. Рудь, Л. В. Кукурудзяк – Вінниця : ПП "Едельвейс і К", 2010. – 336 с. "Рекомендовано МОН України". Гриф надано МОН України (лист № 1/11–517 від 4 лютого 2010 р.)

 6. Кукурудзяк Ю. Ю. Технічна експлуатація автомобілів. Організація технологічних процесів ТО і ПР : навчальний посібник / Ю. Ю. Кукурудзяк, В. В. Біліченко. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 198 с.

 7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів (частина 3)" для студентів денної та заочної форм навчання бакалаврського напряму 6.070106 - Автомобільний транспорт.

 8. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та практичних робіт з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів (частина 3)" для студентів денної та заочної форм навчання бакалаврського напряму 6.070106 - Автомобільний транспорт.

 9. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" для студентів денної та заочної форм навчання  бакалаврського напряму 6.070106 - Автомобільний транспорт.

 

 Електричне та електронне обладнання автомобілів

 1. Робочий план "Електричне та електронне обладнання автомобілів".

 2. Питання до екзамену "Електричне та електронне обладнання автомобілів"

 3. Питання до колоквіуму №1 "Електричне та електронне обладнання автомобілів"

 4. Питання до колоквіуму №2 "Електричне та електронне обладнання автомобілів"

 5. Кукурудзяк Ю. Ю. Електричне та електронне обладнання автомобілів : лабораторний практикум / Ю. Ю. Кукурудзяк, В. А. Кашканов, В. Й. Зелінський – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 110 с.

 6. Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни "Електричне та електронне обладнання автомобілів" для студентів денної та заочної форм навчання бакалаврського напряму 6.070106 - Автомобільний транспорт

 

 Діагностика мехатронних систем автомобілів

 1. Робочий план "Діагностика мехатронних систем автомобілів".

 2. Питання до екзамену "Діагностика мехатронних систем автомобілів"

 3. Питання до колоквіуму №1 "Діагностика мехатронних систем автомобілів"

 4. Питання до колоквіуму №2 "Діагностика мехатронних систем автомобілів"

 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Діагностика мехатронних систем автомобілів" для студентів денної та заочної форм навчання бакалаврського напряму 6.070106 - Автомобільний транспорт.

 6. Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни "Діагностика мехатронних систем автомобілів" для студентів денної та заочної форм навчання бакалаврського напряму 6.070106 - Автомобільний транспорт

 

Сучасні методи підвищення ефективності технічної експлуатації автомобілів

 1. Питання до екзамену "Сучасні методи підвищення ефективності ТЕА"

 2. Питання до колоквіуму "Сучасні методи підвищення ефективності ТЕА" 

 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні методи підвищення ефективності технічної експлуатації автомобілів"для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7(8).07010601 – "Автомобілі та автомобільне господарство".

 4. Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольних та практичних робіт з дисципліни "Сучасні методи підвищення ефективності технічної експлуатації автомобілів" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7(8).07010601 – "Автомобілі та автомобільне господарство".